TUYỂN DỤNG - NVGH

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Caretech Việt Nam đang cần tuyển Nhân viên giao hàng với thông tin chi tiết như sau:

- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính

- Giới tính: ưu tiên

Read more:

TUYỂN DỤNG - CVKT

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

Caretech Việt Nam đang tìm kiếm Chuyên viên kỹ thuật với thông tin chi tiết như sau:

- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính

- Giới tính: ưu

Read more:

TUYỂN DỤNG - NVKD

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Caretech Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên vào vị trí Nhân Viên Kinh Doanh với thông tin chi tiết như sau:

- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức.

- Thời gian làm việc:

Read more:

Facebook


Địa chỉ: 36/4 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6297 2061

Hotline: 0931.344.996 / 0931.344.998

Email: info@caretech.com.vn

Website: www.caretech.com.vn